มุกดาหาร-จังหวัดมุกดาหารร่วมกับ สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ

มุกดาหาร-จังหวัดมุกดาหารร่วมกับ สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ
…………………………………………………

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมี พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ/นักปั่นจักรยานชาวจังหวัดมุกดาหาร/ร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะมุกดาธนพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนี้ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร และสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน ในพื้นที่จัดการแข่งขัน และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มาร่วมกันออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน

ที่นอกจากจะเป็นการลดมลพิษทางอากาศแล้วที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นภูมิต้านทานให้ร่างกายต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด – 19 นอกเหนือจากการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดตามมาตรการของ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขในแบบวิถีใหม่ New Normal ในการจัดกิจกรรม ยังจัดให้มีการเปิดคลินิกซ่อมจักรยาน ให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีการจัดตั้งสมาชิกชมรมขี่จักยานเพื่อสุขภาพขึ้น เพื่อให้มีสมาชิกขยายวงกว้างมากขึ้นทั้งในระดับอำเภอ และจังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับกิจกรรมขี่จักรยานเพื่อสุขภาพในวันนี้ จะใช้เส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ เราะริมแม่น้ำโขง รวมระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ซึ่งผู้ที่ปั่นเข้าเส้นชัยจะได้รับใบประกาศนียบัตร จากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ทุกคน
*************************************


ภาพ/ข่าว พวงเพชร-สุรศักดิ์-เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร 092-5259-777