ลำพูน – ลงพื้นที่ตรวจสอบแยกดอยติแก้ไขปัญหาการจราจร หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมหน่วยงานส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ และหารือร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและลดอุบัติเหตุ บริเวณแยกดอยติช่องทางขาเข้าและขาออกจังหวัดลำพูน

 

นายวรยุทร เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการจราจร บริเวณทางแยกดอยติ ตำบลป่าสักอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน, นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน, ผู้แทนจากสำนักงานแขวงการทางจังหวัดลำพูน, ผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเหมืองจี้, ตำรวจทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จากการตรวจสอบเส้นทาง เป็นแยกทางขาเข้าอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ถนนสาย ทล 11 เชียงใหม่ – ลำปาง โดยในช่วงที่มีปริมาณรถหนาแน่น จะอยู่ในช่วงเช้า เวลา 07.00 ถึง 09.00 น. และในช่างเวลา 1600 นาฬิกา ถึง 1800 นาฬิกา กรอบกับเส้นทางดังกล่าวเป็นทางขึ้นสะพานต่างระดับ ทำให้มักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง และในช่วงนี้ได้มีการนำสัญญาณไฟจราจรมาติดตั้ง บริเวณขาเข้าจังหวัดลำพูน อาจจะทำให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นได้ทัน จึงอาจอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้

ด้าน นายวรยุทธฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จากการหารือ เบื้องต้น สำหรับการแก้ไขปัญหาการจราจร บริเวณทางแยกดอยติ ทางขาเข้าและขาออก โดยให้ทางแขวงการทางจังหวัดลำพูน ดำเนินการเพิ่มเติมป้ายเตือน ป้ายสัญญาณไฟจราจร การขีดเส้น บ่งบอกในการขึ้นสะพานต่างระดับ เพื่อให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน และในช่วงเวลาเร่งด่วน ได้ประสานความร่วมมือกับทางตำรวจภูธรจังหวัด จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ด้านการจราจร และในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว

ทางแขวงการทางจังหวัดลำพูน มีโครงการที่จะออกแบบและดำเนินการขยายเส้นทางเพิ่มเติม ในปี 2568 อาทิ การขยายช่องจราจรขาไปลำปางเป็น 2 ช่อง การสร้างสะพานข้าม ไปลำปาง โดยไม่ต้องติดสัญญาณไฟจราจร และการปรับปรุงในส่วนของที่ ต้องแก้ไข เพื่อให้มีความสะดวก และความปลอดภัย คาดว่า จะแล้วเสร็จใน ปี 2569


ทั้งนี้ ขอให้พี่น้อง ประชาชน และผู้ที่ใช้รถใช้ถนน ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท และไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของตัวท่านเอง.

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน