ฉะเชิงเทรา – ผู้ว่าฯแปดริ้ว เปิดกิจกรรม “Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” ครั้งที่ 4 เตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพ

ฉะเชิงเทรา – ผู้ว่าฯแปดริ้ว เปิดกิจกรรม “Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” ครั้งที่ 4 เตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพ

 


วันนี้ 17 ก.พ.65 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรม“Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” ครั้งที่ 4 ซึ่งบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้สาขาสะเต็มและเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอนาคตให้แก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในการเปิดพื้นที่ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่สนใจมาเรียนรู้กับสุดยอด “10 อาชีพแห่งอนาคต”

ได้แก่ 1.วิศวกรภูมิศาสตร์สารสนเทศ 2.ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 3.นักพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 4.นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 5.วิศวกรชีวการแพทย์ 6. นักคิดค้นวัคซีน 7.นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อม 8.นักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากขยะ 9.นักวิทยาศาสตร์อาหาร และ10.เกษตรกรยุคใหม่ ด้วยการส่งเสริมและจุดประกายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับเยาวชนในด้านอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพในอนาคตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในสังคมและโลกของเรา พร้อมปลูกฝังให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่พร้อมเปิดมุมมองใหม่ในการเรียนรู้ด้านสะเต็ม โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบเวิร์คช็อปอินเตอร์แอคทีฟที่จำลองภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะการทำงานของอาชีพแห่งอนาคตเหล่านี้อย่างสมจริง

ที่จะทำให้ทุกคนได้เพลิดเพลินไปกับการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองพร้อมกับรับฟังคำแนะนำพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้อาชีพในสาขาสะเต็ม อีกกว่า 10 อาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กับความสนุกสนาน เสริมสร้างแรงบันดาลใจอย่างไม่จำกัด ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการนำไปต่อยอดการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพื่อยกระดับตัวเองไปเป็นบุคลากรที่มีทักษะความสามารถ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพสาขาสะเต็มที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตของศตวรรษที่ 21
ทั้งนี้ นิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ ครั้งที่ 4 ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 ก.พ. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา