นราธิวาส – โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน.แจงเหตุการณ์ที่ปรากฎในสื่อโซเชียลเป็นเพียงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมาย

ตามที่ สื่อโซเชียลมีเดียสื่อหนึ่ง ได้พยายามนำเสนอข้อมูลเพื่อสร้างกระแสให้เกิดความตื่นตระหนกแก่สาธารณชน ว่ามีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านยือลาแป ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.เกียรติศักดิ์ ณีวงษ์ โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ ดังนี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 พร้อมด้วยเจ้าหน้าตำรวจ ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครประจำพื้นที่ ได้ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตามแผนรักษาความปลอดภัยประจำตำบลของ อำเภอรือเสาะ ประจำห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ในพื้นที่ดังกล่าว

เพื่อสร้างความเข้าใจ ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยประจำตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อนหน้าได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น รับทราบแผนการปฎิบัติล่วงหน้าแล้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด แต่จากภาพและคลิปที่ปรากฎคาดว่าน่าจะเกิดจากประชาชนที่กำลังสัญจรบนถนนเกิดความเข้าใจผิดและส่งต่อข้อมูลดังกล่าว

ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอยืนยันว่าไม่มีการปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย ตามที่ได้มีการนำเสนอ แต่อย่างใด และต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนกรุณาบริโภคข้อมูลข่าวสาร ด้วยความระมัดระวัง โดยใช้วิจารณญาณตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มบุคคลหรือผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยุ่งยากมากยิ่งขึ้น

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส