สระบุรี/พิธีมอบเงินค่าเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา86คน ที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดสระบุรี ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ณ จังหวัดเชียงราย

สระบุรี/พิธีมอบเงินค่าเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา86คน ที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดสระบุรี ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ณ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี/ประธานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน มอบเงินค่าเหรียญรางวัลให้นักกีฬาที่สร้างชื่อให้จังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยดร.มงคล ศิริพัฒนกุล คณะกรรมการกีฬาจังหวัดสระบุรี โดยมี ดร.วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ (สส.เม้ง) นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน

มีนักกีฬาที่เข้ารับเงินรางวัล 86 คน เงินรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสระบุรี โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระบุรีรวมกว่า 616,000 บาท
ในการดังกล่าว มีภาคเอกชน ผู้ให้การสนับสนุนเงินรางวัลเพิ่มเติมได้แก่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัดมหาชน 50,000 บาท บริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชน 50,000 บาท โรงไฟฟ้าในเครือบริษัทGULF 50,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้นักกีฬาและส่งเสริมการกีฬาของจังหวัดสระบุรีจะได้มีกำลังใจในการแข่งขันกีฬาในครั้งต่อไป

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน