นรจ.19 เตรียมจัดงาน *วัน ค.แตก* อุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนที่ล่วงลับ 194 นาย

น.อ.ปัญญา วิจิตรจินดา ประธาน นักเรียนจ่า พรรคนาวิกโยธิน รุ่น 21 (นรจ.นย.รุ่น 21) และ น.อ.สายัณห์ กิจบำรุง ประธานนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 19 (นรจ.19) พร้อมคณะกรรมการจัดงาน และคณะกลุ่มแม่บ้าน ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เตรียมการจัดงาน *วัน ค.แตก* เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เพื่อน นรจ.19/ นรจ.นย.21 ที่ล่วงลับไปแล้วทุกพรรคเหล่า จำนวน 194 นาย หลังจากว่างเว้นจากพิษโควิด 19 มา 1-2 ปี

โดยในที่ประชุม ได้กำหนดให้มีการจัดงานทำบุญ *วัน ค.แตก* ในวันที่ 2 มี.ค.65 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สำนักปฎิบัติธรรมซอยเย็นฤดี กม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งในวันดังกล่าว ได้กำหนดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 19 รูป และนิมนต์พระเพื่อนร่วมรุ่นที่บวชเป็นพระร่วมในพิธีด้วย จำนวน 2 รูป รวม 21 รูป ซึ่งจะตรงกับสัญญลักษณ์ของหมายเลขรุ่น คือ นรจ.19/นย.21
โดยในวันดังกล่าว ได้มีการออกร้านจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับเพื่อนๆ และครอบครัวตลอดจนลูกหลานที่มาร่วมงาน จึงขอเรียนประธานรุ่น นรจ.ทร.19 ทุกพรรคเหล่าเพื่อกรุณาทราบ และประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกภายในพรรคเหล่าและครอบครัวได้รับทราบ พร้อมเรียนเชิญร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าวด้วย ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณะสุข อย่างเคร่งครัด


พร้อมกับขอเชิญชวนให้เพื่อนๆ นจร.ทร.19/นย.21 ได้ร่วมกันทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศล ให้กับเพื่อนที่ล่วงลับไปแล้ว ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย โดยสามารถร่วมบริจาคทำบุญได้ที่ ธ.กรุงศรีอยุธยา เลขบัญชี 231-1-13303-3 น.อ.ปัญญา วิจิตรจินดา ประธาน นรจ.นย.21 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สืบเนื่องจากวันที่ 2 มีนาคม 2521 เป็นวันที่เพื่อนนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 19 และนักเรียนจ่านาวิกโยธิน รุ่น 21 ต้องสูญเสียเพื่อนร่วมรุ่นไปถึง 6 นาย คือ จ.ท.ประสงค์ พนิชตะกูลพันธ์ จ.ท.ประสิทธิ์ เมืองศิริ จ.ท.มนตรี สีคล้าย จ.ท.สมทรง จันทร์เสงี่ยม จ.ท.สมพร เอมสุข และ จ.ท.อดิศักดิ์ โพธิ์ประดิษฐ์ พร้อมครูฝึก 1 นาย ในขณะที่ฝึกยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 81 มม. หรือ ค.81 ที่หาดยาว ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

และได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยไม่คาดฝัน เมื่อลูก ค.81 ได้เกิดระเบิดขึ้นในหมู่ฝึกยิง ค.81 ดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ต้องสูญเสียเพื่อนร่วมรุ่น พร้อมครูฝึกทันทีทั้ง 7 นาย จนเป็นที่มาของคำว่า นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น ค.แตก มาจนถึงปัจจุบัน และเมื่อวันนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบในทุกปี นรจ.19/นย.21 จะรวมตัวร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับเพื่อนร่วมรุ่นที่เสียชีวิต และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ เพื่อนร่วมรุ่นและครอบครัว เป็นประจำทุกปี
สำหรับ นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 19 (นรจ.19) ถือกำเนิดมาเมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2519 จาก รร.ชุมพลทหารเรือ รับราชการร่วมเป็นเพื่อนกันมา จนเกิดเป็นความสัมพันธ์อันลึกซึ้งจนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 46 มีเพื่อนร่วมรุ่นที่เสียชีวิตจากไปอย่างไม่มีวันกลับรวมแล้ว จำนวน 194 นาย จากจำนวนเพื่อนร่วมรุน 864 นาย
จึงบังเกิดเป็นภาพแห่งความรักด้วยมิตรภาพอันแสนอบอุ่นของคำว่า “เพื่อน” ซึ่งยากจะบรรยายเป็นคำพูดได้ เพียงแต่ระลึกอยู่ในหัวใจของเพื่อนๆ ทุกคนเสมอด้วยคำว่า “เราจะไม่ทิ้งกัน”


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645