ปทุมธานี – รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๕

ปทุมธานี – รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๕
***********************

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัด วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีพระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี(ฝ่ายธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ (ประธานฝ่ายสงฆ์ )นายเอกวิทย์ มีเพียร (ประธานฝ่ายฆราวาส) ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีนายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายพัฒนา กันอำพล ประธานกรรมการ บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี

สำหรับวันมาฆบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งคือ เป็นวันที่มีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธกาลคือ เป็นวันที่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา โอวาทปาติโมกข์ นับเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาคือ ทำความดี ละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์


ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายเอกชัย ทัพภูธร ชาวตำบลเชียงรากน้อย ที่มาร่วมทำบุญเวียนเทียนได้กล่าวเสริมว่า วันนี้ได้เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวมาทำบุญในวันพระใหญ่และเวียนเทียน รอบหลวงพ่อพุทธโสธร องค์โต ชมความงามของวัดโบสถ์ และมีประชาชนมาทำบุญมากมายและการทำบุญครั้งนี้รู้สึกสบายใจมีทำจิตใจดี การได้มาทำบุญครั้งนี้ขอ ให้พบแต่ความสุข ความเจริญการงานดี การเงินดี พบแต่สิ่งดีๆตลอดปีและก็ตลอดไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน