ปทุมธานี – พิธีอัญเชิญโคมเทียนแก้ว และเทียนมาฆประทีปพระราชทาน ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ปทุมธานี – พิธีอัญเชิญโคมเทียนแก้ว และเทียนมาฆประทีปพระราชทาน ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
********************

 


เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๒๐.๐๐ น.จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีอัญเชิญโคมเทียนแก้ว และเทียนมาฆประทีปพระราชทาน ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสมชาย ทองสีมัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

นางสาวธนียา นัยพินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายเศรษฐรัชช์ เลือดสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นางธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นายสุชาติ คงสำเร็จผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี นายวีระพงศ์ สืบค้า พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี นางสาวนงลักษณ์ วาทหงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี ร้อยตรีธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอลำลูกกา และข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี


สำหรับโคมเทียนแก้วและเทียนมาฆประทีปพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานจำนวน ๑๕๙ โคม และเทียนมาฆประทีป จำนวน ๑๕๙ คู่ เพื่อถวายไปยังวัดและพุทธสถาน เนื่องในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมเผยแพร่ พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๕

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน