“เชียงราย”นายอำเภอแม่สายคนใหม่”

“เชียงราย”นายอำเภอแม่สายคนใหม่”

 

เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ว่าการอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนาย ณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สายคนใหม่ได้เข้าทำงานภายหลังให้มาดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอแม่สาย

และได้เข้ากราบถวายสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแม่สายและพระเจ้าพรมมหาราชอำเภอแม่สายและได้มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้เดินทางมาแสดงความยินดีและให้การ

ต้อนรับนาย ณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย ณ.หอประชุมพระเจ้าพรมมหาราชเฉลิมฉลอง750ปีต่อจากนั้นนาย ณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สายได้กล่าวแนะนำประวัติส่วนตัวว่าเคยมาดำรงตำแหน่งเป็น

ปลัดอยู่ที่อำเภอแม่สายและรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาทำงานเป็นนายอำเภอแม่สายและพร้อมที่จะทำงานประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานเพื่อร่วมกันทำงานพัฒนาอำเภอแม่สายไปด้วยกันต่อไป

สันติ วงศ์สุนันท์/ผู้สื่อข่าวเชียงราย