ปทุมธานี-มอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดตั้ง Call Center (ศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังและศูนย์ประสานงานสถานการณ์ Covid-19)

ปทุมธานี-มอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดตั้ง Call Center (ศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังและศูนย์ประสานงานสถานการณ์ Covid-19)
*************************

 


เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัล องค์กรที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม และบริษัทเอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดตั้ง Call Center (ศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังและศูนย์ประสานงานสถานการณ์ Covid-19) จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นพ.ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ผู้แทน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมงานรับมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๔ สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ และ ๒ จำนวน ๒๐๐ ทุน ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และรับมอบเงินสนับสนุนการจัดตั้ง Call Center ศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังและศูนย์ประสานงานสถานการณ์ Covid-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) จากมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย โดย คุณสุดใจ ศรีเฟื่องฟุ้ง ประธานและอนุกรรมการ มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย คุณรัศมีแข วงศ์ชาดากุล รองผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานบริหาร บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังและศูนย์ประสานงานสถานการณ์ Covid-19 จังหวัดปทุมธานี

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน