พิจารณาช่วยขอโควตาลอตเตอรี่เพื่อค่าครองชีพนักมวย

ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา รับพิจารณาช่วยขอโควต้าลอตเตอรี่ เพื่อค่าครองชีพนักมวยเจ็บป่วย และ เสียชีวิต หลังสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้ม ร้องขอผ่าน กมธ.กีฬาฯ

 


รัฐสภา- เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.20 น. ณ จุดรับยื่นหนังสือ ชั้น 1 (โซนกลาง) อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร (ป.กมธ.กีฬาฯ) พร้อมด้วย ส.ส.ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เลขานุการ กมธ.กีฬาฯ ส.ส.เอกการ ซื่อทรงธรรม รอง ป.กมธ.กีฬาฯ ส.ส.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร, ส.ส.สมบูรณ์ ซารัมย์, ส.ส.สนอง เทพอักษรณรงค์ พรรคภูมิใจไทย พร้อมคณะรับยื่นหนังสือจากนายสามารถ ทิพย์ท่าไม้ หรือสามารถ พยัคฆ์อรุณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้ม เรื่องขอความอนุเคราะห์โควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่สมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้ม ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย


นายสามารถ ทิพย์ท่าไม้ นายกสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้ม กล่าวว่าปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นอดีตนักมวยเก่าประมาณ 1,000 คน ซึ่งการรวมตัวจัดตั้งสมาคมฯ ขึ้นมาเพื่อต้องการให้ความช่วยเหลืออดีตนักมวยเก่าที่เจ็บป่วย และ เสียชีวิต และที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้รับความช่วยเหลือจากการกีฬาแห่งประเทศไทยในรูปแบบของการจัดการแข่งขันชกมวย และจากผู้ที่มีพระคุณที่เห็นคุณค่าของมวยไทยได้ให้ความช่วยเหลือในด้านงบประมาณบ้างเป็นครั้งคราว และจากนักมวยกันเองที่ช่วยกันบริจาคเงินส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือกันไปตามอัตภาพในการนี้ สมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้มจึงขอความอนุเคราะห์ขอโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลตามเห็นสมควร โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้จัดสรรให้สมาชิกเป็นผู้จัดจำหน่าย เพื่อช่วยเป็นค่าครองชีพ ของสมาชิกและเป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าทำบุญในงานศพของสมาชิกต่อไป


ด้าน ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เป็นที่ยอมรับว่านอกจากปัญหาในอดีตของวงการมวย ต่อกระบวนการช่วยเหลือไม่เพียงพอในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งไม่สามารถจัดมวยได้ ยิ่งกระทบต่ออาชีพนักมวย ดังนั้น หลังจากที่รับเรื่องดังกล่าวนี้แล้ว ก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะ กมธ. เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไป