เชียงใหม่ – วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่จัดโครงการปันน้ำใจ พี่ให้น้องสู่ชนบท

เชียงใหม่ – วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่จัดโครงการปันน้ำใจ พี่ให้น้องสู่ชนบท

คณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษาชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการจัดกิจกรรมปันน้ำใจ พี่ให้น้องสู่ชนบท เพื่อนำสิ่งของอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์การกีฬา มอบให้แก่นักเรียน นำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา พร้อมทั้งแนะแนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพ ณ โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

พัฒนชัย/เชียงใหม่