นครนายก – ธ.ก.ส.นครนายก จัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2565  (ชมคลิป)

นครนายก – ธ.ก.ส.นครนายก จัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2565

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.ได้ให้เกียรติเป็นประธานและเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค โดยมีเจ้าหน้า ธ.ก.ส. ทั้ง 4 อำเภอ โดยครั้งนี้มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.และสื่อมวลชนเท่านั้นที่ร่วมในการจับรางวัลและมีการตรวจคัดกรองโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายวรภาส บุญมั่น ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครนายกเปิดเผยว่า ตามที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) ได้เปิดให้บริการเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค โดยธนาคารมีความมุ่งหวังในการเสริมสร้างให้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนทั่วไป มีนิสัยรักการออมอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะได้ออมเงินแล้วยังได้รับดอกเบี้ยเงินฝากไม่เสียภาษี และมีโอกาสลุ้นรางวัลทุก 6 เดือน คือในช่วงที่ 1 จับรางวัลวันที่ 5 สิงหาคม และช่วงที่ 2 จับรางวัลวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งลูกค้าผู้ที่มีสิทธิได้ลุ้นรับรางวัล ต้องมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญขีตั้งแต่ 2,000 บาท และฝากต่อเนื่อง 3 เดือนขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ได้รับบัตรจับรางวัล 1 ใบ ( 2,000 บาท / 1 สิทธิ์ ) แต่ในปัจจุบันมีโปรโมชั่นพิเศษ หากลูกค้าฝากเงิน 5,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้รับบัตรจับรางวัล 3 ใบ


สำหรับงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/ 2564 นี้ มีบัตรจับรางวัลจากสาขานครนายก สาขาองครักษ์ สาขาบ้านนา และสาขาปากพลี รวม 4 สาขา จำนวนบัตร 2,129,864ใบ โดยมีรายละเอียดรางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA สมาร์ทแค็บ Entry At จำนวน 2 รางวัล มูลค่า 1,118,000 บาท รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ YAMAHA Fino จำนวน 18 รางวัล มูลค่า 819,000 บาท รางวัลที่ 3 ทองคำมูลค่า 22,000 บาท จำนวน 24 รางวัล มูลค่า 530,400 บาท รางวัลที่ 4 ทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 27 รางวัล มูลค่า 402,300 บาท รางวัลที่ 5 ทองคำมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 33 รางวัล มูลค่า 254,100 บาท และ รางวัลที่ 6 ข้าวสารหอมมะลิ A-Rice จำนวน 250 รางวัล มูลค่า 252,000 บาท รวมรางวัล จำนวน 638 รางวัล มูลค่ารวม 3,551,000 บาท

ในการจับรางวัลในครั้งนี้ได้ผู้โชคดี 2 ท่านที่ได้รับรางวัลที่1 ได้รับรถยนต์ TOYOTA สมาร์ทแค็บ Entry At คือนางพยัพ-นายสมจิตร สดใสจาก ธ.ก.ส.นครนายก และ นายบุญมาก สาสินธุ์ จาก ธ.ก.ส.บ้านนา

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก