ปทุมธานี – สุดปลื้ม!!! มรภ.วไลยอลงกรณ์ รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปทุมธานี – สุดปลื้ม!!! มรภ.วไลยอลงกรณ์ รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
*****************************

 


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกฯ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และนางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 32 หน่วยงาน 54 รางวัล จากหน่วยงานทั้งสิ้น 286 หน่วยงาน ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5 มิติ คือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ภายใต้ปรัชญา “หน่วยงานเข้มแข็ง ประเทศก็จะเข้มแข็ง” ในการนี้ รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้เป็นผู้แทนรับรางวัล มิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด (ดีแด่น) ในครั้งนี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน