พิจิตร – กมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฏรลงพื้นที่ตรวจสอบเหมืองทอง

พิจิตร – กมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฏรลงพื้นที่ตรวจสอบเหมืองทอง

 

ณ หอประชุมอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร เขต 2 โฆษกคณะกรรมาธิการการคมนาคม ได้เข้าประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎรนำโดย ส.ส.จารึก ศรีอ่อน รองประธานคณะกรรมาธิการ ส.ส.ธีรัจชัย พันธุมาศ โฆษกคณะกรรมาธิการและส.ส.ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เลขานุการคณะกรรมาธิการพร้อมคณะ ที่ได้ลงพื้นที่

เพื่อตรวจสอบการออกประทานบัตรเหมืองแร่ทองคำและผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซสจำกัด(มหาชน)ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ซึ่งคณะกรรมาธิการได้รับฟังและซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุมอาทิเช่น ส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ นายอำเภอทับคล้อ อุตสาหกรรมจังหวัด ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ นายกอบต.เขาเจ็ดลูก กำนันตำบลเขาเจ็ดลูก ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งชาวบ้านที่สนับสนุนและคัดค้าน ซึ่งคณะกรรมาธิการได้รับทราบและรับฟังปัญหาเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ยุทธ ศรีทองสุข /มนสิชา คล้ายแก้ว