ไทย-จีนกระชับสัมพันธ์แน่นแฟ้น จัดคอนเสิร์ตฉลองตรุษจีน “สุขสันต์วันตรุษจีน ยินดีต้อนรับโอลิมปิกฤดูหนาว” ปี ค.ศ. 2022 ในรูปแบบออนไลน์รับชมทางช่อง NBT 2HD และสื่อออนไลน์ต่างๆ 30 ม.ค. นี้

ไทย-จีนกระชับสัมพันธ์แน่นแฟ้น จัดคอนเสิร์ตฉลองตรุษจีน “สุขสันต์วันตรุษจีน ยินดีต้อนรับโอลิมปิกฤดูหนาว” ปี ค.ศ. 2022 ในรูปแบบออนไลน์รับชมทางช่อง NBT 2HD และสื่อออนไลน์ต่างๆ 30 ม.ค. นี้

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายพัฒนาความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศและส่งเสริมบทบาททางวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก ซึ่งประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและมิตรภาพที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน และมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างกัน ดังคำกล่าวที่ว่า “จีนไทยใช่อื่นไกล เป็นพี่น้องกัน” โดยเทศกาลตรุษจีน เป็นเทศกาลดั้งเดิมที่ประชาชนของทั้งสองชาติต่างมีการเฉลิมฉลองกัน อีกทั้งปีนี้เทศกาลตรุษจีน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับพิธีเปิดงานโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนั้น ประเทศไทยโดยวธ.ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ วงดุริยางค์จีนแห่งชาติและสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองวันตรุษจีน “สุขสันต์วันตรุษจีน ยินดีต้อนรับโอลิมปิกฤดูหนาว” ปี ค.ศ.2022 ในรูปแบบออนไลน์ในวันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 15.05 น. โดยออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD พร้อมกันนี้ในช่วงเวลาเดียวกันได้เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์อื่นๆด้วย อาทิ ทาง Youtube : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพจเฟซบุ๊กกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และวงดุริยางค์จีนแห่งชาติ

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า กิจกรรมคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองวันตรุษจีน “สุขสันต์วันตรุษจีน ยินดีต้อนรับโอลิมปิกฤดูหนาว”ปีค.ศ. 2022 ในรูปแบบออนไลน์ในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน และนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน และการแสดงดนตรีพื้นบ้านจีนโดยวง China National Traditional Orchestra ซึ่งเป็นวงดุริยางศ์จีนแห่งชาติแสดงดนตรีประกอบด้วยบทเพลงเทศกาลตรุษจีน , เสน่ห์แห่งฤดูหนาว, เรื่องราวในปักกิ่ง, ท่าเกอสิง, ซ่วนต้งและหนิว โต่วหู พร้อมกันนี้ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์คำหวาน (Sweet Words) ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาแสดงดนตรีในโอกาสนี้ด้วย และการแสดงดนตรีโดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาด้วยบทเพลงมะลิงามและเพลงไทย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และนำไปสู่ความร่วมมือด้านอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญชวนชาวไทยรับชมคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองวันตรุษจีนในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD และช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ

///
เขียนข่าวโดย : ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ วงศ์เตชะนนท์