พิจิตร -เราจะไม่ทิ้งกัน ส.ส.ภูดิท ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองระมาน

พิจิตร -เราจะไม่ทิ้งกัน ส.ส.ภูดิท ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองระมาน

ส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจิตร เขต 2 และทีมงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะและเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองระมาน ม.3 บ้านเขาดิน ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข และได้นำถุงปันน้ำใจไปมอบให้ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยและไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้พร้อมมอบถุงปันน้ำใจด้วยความห่วงใย ท่ามกลางรอยยิ้มและความสุขที่ชาวบ้านต่างดีใจที่ส.ส.ภูดิท เข้ามาเยี่ยม
สำหรับชุมชนหนองระมานนี้อยู่ติดกับเหมืองทองอัคราชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและเป็นคนงานในเหมือง พอเหมืองปิดก็ลำบากไปตามๆกัน


นางทิพย์วรรณ พิมพา ชาวบ้านชุมชนบ้านหนองระมานได้กล่าวว่า “ ดีใจมากเลยคะท่านส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ เป็นส.ส.คนแรกที่เข้ามาเยี่ยมพวกเรา และท่านได้มอบถุงปันน้ำใจให้กับผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย ท่านได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เป็นที่ประทับใจของชาวบ้านที่นี่ ท่านเป็นกันเอง ไม่ถือตัว ท่านยังบอกว่าหากมีปัญหาอะไร ติดต่อท่านได้เสมอ เราจะไม่ทิ้งกัน ขอบพระคุณมากคะ ”

ยุทธ ศรีทองสุข /มนสิชา คล้ายแก้ว ภาพข่าว