ลำพูน – สถานีตำรวจภูธรป่าซาง คุมเข้มวินัยจราจร สร้างถนนต้องสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เริ่ม 1 กุมภาพันธ์นี้

ลำพูน – สถานีตำรวจภูธรป่าซาง คุมเข้มวินัยจราจร สร้างถนนต้องสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เริ่ม 1 กุมภาพันธ์นี้

 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2565 มุ่งเน้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามวินัยจรารอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้สวมหมวกนิรภัยทุกคน อีกทั้ง จังหวัดลำพูน กำหนดให้ การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอเซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัด ที่ให้ทุกหน่วยงานนะไปปฏิบัติอย่างเข้มข้นและจริงจัง

พันตำรวจเอก วิชา กันทาสุข ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรป่าซาง เปิดเผยว่า ทาง สภานีตำรวจภูธรป่าซาง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและรับผิดชอบด้านการบังคับใช้กฎหมาย จึงได้จัดทำโครงการ ถนนต้องสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ บนถนนทางหลวงหมายเลข 106 ถนนสายลำพูน -ลี้ เริ่มตั้งแต่ แยกตลาดสดสบทา ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ถึงแยกสะปุ๋ง ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน กำหนดให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย และบังคึับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

จังหวัดลำพูน จึงขอรณรงค์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปละลดอุบัติเหตุทางถนน ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน