Breaking News

กองทัพอากาศ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการ Out of the Box และโครงการ Clip You Life Click Your Future

กองทัพอากาศ ร่วมกับ มูลนิ...

ศูนย์การศึกษาทวิภาคีเครือไทย-เทคร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติดีเด่น เพื่อรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 กับ สมาคมคนของแผ่นดิน

ศูนย์การศึกษาทวิภาคีเครือ...

จันทบุรี-องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี รับทราบปัญหา อุปสรรค ผลความสำเร็จของการศึกษาเยาวชนที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต

จันทบุรี-องคมนตรี ตรวจเยี...

จันทบุรี-ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปราจีนบุรี มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี ที่มีผลงานดี และดีเยี่ยม ในการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ –ไทย-จีน

จันทบุรี-ชมรมนิสิตเก่ามหา...