สระบุรี/องคมนตรี ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา

สระบุรี/องคมนตรี ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา

 

 

วันที่21 มิถุนายน 2567เวลา09.30 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยนายบัญชา เชาววินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มี นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขและหัวหน้าส่วน ข้าราชการ
แพทย์ สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ และประชาชน ชาวจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาในวันนี้

 

ชาวจังหวัดสระบุรี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระโปรดเกล้าให้มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาจำนวน 10 แห่ง เมื่อปีพ.ศ. 2560 ร่วมกับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลสนับสนุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 11 แห่ง และติดตามการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลทั้ง 11 แห่งโดยองคมนตรีและรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลเป็นประจำทุกปี

 

ในการนี้โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิทั้งรายการก่อสร้าง ครุภัณฑ์ มาตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมาในปีนี้ 2567 สมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเงินให้โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยแพทย์หญิงพชรภัทร ธงศิลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รับมอบและ สรุปบรรยายความก้าวหน้าของการดำเนินการของโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุนทั้งจำนวน 11 แห่ง แห่งละ 500,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,500,000 บาท เพื่อดำเนินการโครงการ”โรงพยาบาลสร้างสุขสู่ชุมชน” เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือชุมชนบริเวณรอบโรงพยาบาล.

 

ในเวลา13.00 น .องคมนตรีได้เดินทางไปมอบบ้านและสิ่งของให้แก่ผู้ประสบวาตภัย โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกุล ในการซ่อมสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้ใหม่ ตามโครงการสร้างสุขสู่ชุมชน ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี เป็นบ้านของนางอรุณ ขอนแก่น บ้านเลขที่ 491 ม.8 ต.หัวปลวก อ. เสาไห้ จ.สระบุรี อาศัยอยู่รวมกัน 7 คน เป็นผู้ประสบวายภัย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 พัดหลังคา หายไปหมด

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน