สงขลา-เรืออวนปูชาวประมงพื้นบ้านบ่ออิฐ ออกเรือจับปูได้ไม่คุ้มทุน ปูที่เคยชุกชุมหนีหายไปหมด

สงขลา-เรืออวนปูชาวประมงพื้นบ้านบ่ออิฐ ออกเรือจับปูได้ไม่คุ้มทุน ปูที่เคยชุกชุมหนีหายไปหมด

 


วันหนึ่งจับปูม้าได้เพียง 2 – 3 กิโลกรัมเท่านั้น จากที่เคยจับได้วันละ 10 – 15 กิโลกรัม บางวันก็แทบไม่ได้อะไรเลย แต่ก็จำเป็นต้องออกไปเพื่อจับปูม้ามาขาย สาเหตุช่วงนี้ทะเลเรียบ สภาพอากาศแปรปรวนช่วงเช้าถึงเที่ยงสภาพอากาศร้อน ช่วงบ่ายถึงค่ำมีฝนตก ทำให้ไม่มีสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่ง สำหรับราคาปูม้าวันนี้ ปูขนาดใหญ่และปูไข่ กก.ละ 300 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ดีในช่วงนี้


วันนี้ 6 มิถุนายน 2567 เรือประมงพื้นบ้านบ้านบ่ออิฐ หลายสิบลำ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรืออวนปู นำเรือออกไปทำการวางอวนจับปูม้า บริเวณห่างจากชายฝั่งบ้านบ่ออิฐ ประมาณ 5 – 6 กิโลเมตร ตั้งแต่เวลา 04.00 น.และนำเรือกลับเข้าฝั่งเวลาประมาณ 10 โมง โดยในวันนี้เรือประมงอวนปู ส่วนใหญ่ที่ออกไปจับปู จะจับปูม้าได้น้อย ลำหนึ่งสามารถวางอวนจับปูม้าได้เพียง 2 – 3 กิโลกรัมเท่านั้น และชาวประมงพื้นบ้านทุกลำต่างพากันบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วงนี้ไม่มีของ หมายถึงไม่มีปู จับได้น้อยลงมากว่าสัปดาห์ที่แล้ว

ถึงแม้ว่าในช่วงนี้ทะเลเรียบไม่มีคลื่นลมแรงแต่เจอสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงเช้าถึงเที่ยงสภาพอากาศร้อน ช่วงบ่ายถึงค่ำมีฝนตก อากาศเย็น ทำให้ไม่มีสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่ง นำเรือออกไปทำการประมงจับสัตว์น้ำแล้ว จับสัตว์น้ำได้น้อยเมื่อนำไปขายรายได้ไม่คุ้มทุนกับค่าน้ำมันที่เสียไป จึงต้องยอมนำเรือจอดลอยลำ แต่บางลำก็ยอมเสี่ยงออกไปทำการประมงเพื่อความอยู่รอด เนื่องจากมีภาระที่จะต้องเลี้ยงดูครอบครัว

 

สำหรับชาวประมงพื้นบ้านบ้านบ่ออิฐแห่งนี้ ปรกติจะออกทำการประมงอวนปู ซึ่งในแต่ละวันจะสามารถจับปูม้าได้เป็นจำนวนมาก แต่ในช่วงนี้จะประสบปัญหาของสภาพอากาศที่แปรปรวน ปูที่เคยจับได้จากแหล่งจับปูชายฝั่งหนีหายไปหมด โดยชาวประมงพื้นบ้านคาดว่า สัตว์น้ำที่เคยชุกชุมอาจจะหนีสภาพอากาศแปรปรวนไปหลบอาศัยในแหล่งน้ำลึกที่มีน้ำเย็นกว่าก็อาจเป็นได้

 

นายสมาน สันประดิษฐ์ อายุ 70 ปี ชาวประมงอวนปู เปิดเผยว่า ออกไปทำการประมงอวนปู ตั้งแต่ ตี 4 หัวรุ่ง กลับเข้าฝั่งประมาณ 10 โมง วันนี้ได้ปูมาประมาณกว่ากิโลกรัมก็ประมาณ 2 – 3 ร้อย ได้เลี้ยงชีพไปวันๆหนึ่ง ส่วนสาเหตุที่ปูน้อยเนื่องจากได้รับผลกระทบเยอะในทะเลทำให้ไม่มีของ (หมายถึงไม่มีปู) ซึ่งจะจับปูได้แบบนี้ทุกวันและบางวันก็ไม่ได้อะไรเลยก็มี

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา