อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี (คกก. คสร.) ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี (คกก. คสร.) ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:30 น. พ.ญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยา นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี จำนวน 10 ท่าน ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนาย สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่

 

โดยจุดแรก พ.ญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยา นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่สักการะพระพิฆเนศโบราณ 300 ปี ที่ปราสาทพระนครหลวง วัดนครหลวง และได้เข้ากราบพระใบฎีกาพิทักษ์ รตนวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดนครหลวง โดยปราสาทนครหลวง หรือ พระมหาปราสาทพระนครหลวง หรือ พระที่นั่งนครหลวง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2174 ในรัชสมัยของ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ภายหลังจากการสร้างวัดไชยวัฒนาราม 1 ปี ภายในก็จะพบกับรอยพระพุทธบาท 4 รอยขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางอาคาร โดยด้านหน้าจะมีพระพิฆเณศนั่งอยู่บนแท่นหัวกะโหลก เชื่อกันว่ามีต้นแบบมาจากพระคเณศศิลปะชวาตะวันออกจากจันทิสิงหาส่าหรี

 

จากนั้น เวลา 10:30 น. พ.ญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยา นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางไปยัง อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ โดยคณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ได้มอบเครื่องใช้ พัดลม อุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ ให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกับผู้สูงอายุและร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้อีกด้วย

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ มีผู้สูงอายุอยู่ในความอุปการะทั้งสิ้นจำนวน 164 คน มีผู้สูงอายุหญิง 107 คน ผู้สูงอายุชาย 57 คน แยกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จำนวน 66 คน ผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตนเองได้บ้าง จำนวน 32 คน ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี จำนวน 66 คน โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ มีเนื้อที่ 53 ไร่ ก่อตั้งขึ้นด้วยพระบารมีธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยแรงกตัญญูกตเวทิตาธรรมของคณะศิษยานุศิษย์ ที่ร่วมแรงร่วมใจก่อตั้งสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ และมอบให้กรมประชาสงเคราะห์เมื่อปี พ.ศ. 2530 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลืออุปการะผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้ดูแล ขาดผู้อุปการะ

 

สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา