พบกองขยะกองใหญ่ทิ้งริมถนนสายหลัก อวดนักท่องเที่ยวต่างชาติ กองยาวเป็นกิโล ไร้หน่วยงานรับผิดชอบ

พบกองขยะกองใหญ่ทิ้งริมถนนสายหลัก อวดนักท่องเที่ยวต่างชาติ กองยาวเป็นกิโล ไร้หน่วยงานรับผิดชอบ

 

   
วันนี้ 7 พฤษภาคา 2567 ผู้สื่อข่าวพบมีกองขยะกองใหญ่ วางกองใหญ่ริมถนนกาญจนวานิชย์ ทั้งก่อน และ ผ่าน บ้านไร่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ถูกทิ้งไว้ริมถนนสายดังกล่าว อวดนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และชาวสิงคโปร์ ที่ขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์เข้ามาท่องเที่ยวที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กองขยะดังกล่าวถูกทิ้งไว้นานพอสมควรจนขยะแห้งแล้ว แต่แปลก ไม่มีหน่วยงานไหนที่ผิดชอบเข้ามาเร่งขนขยะกองใหญ่ ที่วางเป็นกองๆห่างกัน มีความของการวางกองขยะยาวประมาณเป็นกิโล ชาวบ้าน จึงได้แต่วอนขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่วยดำเนินการขนขยะไปทิ้งด้วย

   

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา