ร้อยเอ็ด…นายกฯโปรยคำหวาน…ปีนี้น้ำจะไม่ท่วมทุ่งเขาหลวง…ปัญหายาเสพติดจะลดลง

นายกรัฐมนตรี ติดตามประเด็นการขยายเขื่อนป้องกันตลิ่งและพนังกั้นน้ำ บ้านท่าสะแบง จ.ร้อยเอ็ด พร้อมรับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปแก้ไขต่อ

 

 

วันนี้ (6 พ.ค. 67) เวลา 09.45 น. ณ วัดท่าสะแบง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ติดตามประเด็นการขยายเขื่อนป้องกันตลิ่งและพนังกั้นน้ำ เพื่อป้องกันการกัดเซาะของกระแสน้ำและรักษาขอบเขตแนวตลิ่ง รวมทั้งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ที่มาใช้งานอาคารสถานที่ภายในบริเวณวัดสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้รัฐบาลพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าสะแบงหมู่ที่ 4 ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมด้านเหนือน้ำ) ความยาว 650 เมตร งบประมาณ 78 ล้านบาท ซึ่งได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รวมทั้ง นายกฯ ได้รับทราบการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางด้านการเกษตรและด้านการท่องเที่ยว โดยแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ด้วยการดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรและขยายไหล่ถนนสาย รอ.4065 แยก ทล.2044 – บ้านชูชาติ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ระยะทาง 8.550 กิโลเมตร งบประมาณ 85 ล้านบาท

จากนั้น นายกฯ ได้พบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับ โดยนายกฯ กล่าวว่าดีใจที่ได้มาพบกับชาว จ.ร้อยเอ็ดอีกเป็นครั้งที่ 4 มาพร้อม สส. ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และนางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนชาว จ.ร้อยเอ็ด ที่เข้ามาช่วยกันในฝ่ายบริหาร ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ดทุกคน โดยเมื่อเช้านี้ได้กราบนมัสการพระครูปลัดสุขวัฒน์ (พระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะแบง) และได้พูดคุยถึงปัญหาน้ำท่วมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่แล้วรู้สึกไม่สบายใจ เพราะในฤดูฝนน้ำท่วมครั้งละ 2 – 3 เดือน

ทำให้ประขาชนเดือดร้อนมาก ทั้งนี้ เรื่องน้ำถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญอย่างมาก และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ จึงขอสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำและดูแลเรื่องการกักเก็บน้ำ โดยช่วงเวลาที่ผ่านมาจังหวัดใกล้เคียงอย่าง จ.อุบลราชธานี ก็เคยประสบปัญหาน้ำท่วม แต่เมื่อรัฐบาลนี้เข้ามาก็ได้ไปเยี่ยมเยียนโดยนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มาช่วยดูแล จึงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ จ.อุบลฯ น้ำไม่ท่วม ซึ่งนายกฯ มีความปรารถนาอยากจะเห็นอำเภอและเขตนี้น้ำไม่ท่วมในปีนี้

ส่วนเรื่องทางหลวงชนบทที่ได้ถูกบรรจุแผนงานดำเนินการในปี 2569 แล้วนั้น เมื่อนายกฯ มาดูหน้างานจริงพบว่าปัญหาที่ประชาชนประสบมีมาก หากสามารถสร้างโครงการดังกล่าวให้เร็วขึ้นการคมนาคมก็จะสะดวก และการเดินทางสามารถไปเชื่อมต่อในหลาย ๆ เขตหมู่บ้าน อำเภอ หรือสนามบินได้ด้วย ดังนั้น จึงสมควรที่จะให้มีการพิจารณาและเร่งดำเนินการเร็วกว่านี้ ย้ำว่าดีใจที่ได้เดินทางมาวันนี้ และจะรับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปแก้ไขต่อ

ทั้งนี้ ในโอกาสที่ นายกฯ ติดตามประเด็นการขยายเขื่อนป้องกันตลิ่งและพนังกั้นน้ำ ณ วัดท่าสะแบง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด นายกฯ และคณะ ได้กราบนมัสการพระเกจิชื่อดังของจังหวัดร้อยเอ็ดพระครูปลัดสุขวัฒน์ (พระอาจารย์ต้อม ปภัสโร วัดท่าสะแบง) เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่พระครูปลัดสุขวัฒน์ (อ.ต้อม ปภัสโร)จะฝากให้นายกฯช่วยดูแลเรื่องปัญหายาเสพติด และปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเฉพาะอำเภอทุ่งเขาหลวงท่วมทุกปี

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห) 081-377-2689