กระบี่-เปิดงาน “เฉลิมฉลองครบรอบ 152 ปี เมืองกระบี่ เทิดไท้องค์ราชัน” อย่างยิ่งใหญ่

กระบี่-เปิดงาน “เฉลิมฉลองครบรอบ 152 ปี เมืองกระบี่ เทิดไท้องค์ราชัน” อย่างยิ่งใหญ่

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567
ณ ลานประติมากรรมปูดำ อ.เมือง จ.กระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 152 ปี เมืองกระบี่ เทิดไท้องค์ราชัน พร้อมด้วยพร้อมด้วยนางชณิสา หาญภักดีปฏิมา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นางสาวัน ตัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ นายกิตติ กิตติธรกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.กระบี่ นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งหลังจากพิธีเปิดแล้วยังมีการจุดพลุเฉลิมฉลอง. การแสดงแสง สี เสียง ย้อนตำนานเมืองกระบี่อย่างยิ่งใหญ่สวยงาม จากนั้นได้ประกอบพิธีเปลี่ยนป้ายปีเมืองเป็น 152 ปี บริเวณประติมากรรมไม้มะหาดอีกด้วย

 

โดยในช่วงเย็นก่อนเปิดงาน ยังได้จัดให้มีริ้วขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่และสวยงาม จากบริเวณศาลากลางจังหวัดกระบี่มายังลานประติมากรรมปูดำ ประกอบด้วย วงดุริยางค์ชื่อดัง โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร รถอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช้าง จำนวน 3 เชือก ขบวนของดีอัตลักษณ์ทั้ง 8 อำเภอ ข้าราชการ จิตอาสา และขบวนการแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ขบวนภูษาศิลป์ถิ่นอันดามัน แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองสวยงาม ขบวนนาคะบูชา และปิดท้ายด้วยขบวนนางรำ จำนวน 1,052 คน ร่ายรำประกอบเพลง รักกระบี่ อย่างสวยงาม

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และในห้วงจังหวัดกระบี่ครบรอบการจัดตั้งเมือง ทางจังหวัดกระบี่จึงได้จัดเป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองขึ้น ภายใต้งาน “ครบรอบ 152 ปี เมืองกระบี่ เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อให้ชาวกระบี่ได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมภาคภูมิใจที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันก่อร่างสร้างเมืองกระบี่มาจนถึงทุกวันนี้ โดยการจัดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณลานประติมากรรมปูดำ ริมเขื่อนหน้าเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยกิจกรรมในงาน ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรม Street Art นิทรรศการศิลปะมีชีวิตและภูษาศิลป์พื้นถิ่นใต้ และการประกวดภูษาศิลป์ถิ่นอันดามัน การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP เทศกาลอาหารพื้นถิ่น ฟู้ดทรัค ( Food Truck) การแสดงแสง สี เสียง สืบตำนานเมืองกระบี่ ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ทุกวัน

 

ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ได้รับการสันนิษฐานว่าเคยเป็นชุมชนโบราณมาก่อนประวัติศาสตร์ เป็นหนึ่งใน 12 เมืองนักษัตรของอาณาจักรตามพรลิง ในสมัยรัชกาลที่ 2 เจ้าพระยานครได้มอบหมายให้ปลัดเมืองไปตั้งเพนียดคล้องช้าง จนมีผู้คนอพยพตามมาอยู่กลายเป็นชุมชนใหญ่ จึงยกฐานะขึ้นเป็นแขวงปกาสัย ขึ้นตรงต่อเมืองนครศรีธรรมราช จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าฯให้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองปกาสัย และพระราชทานนามว่า กระบี่ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2415 ตั้งที่ทำการอยู่ที่ตำบลกระบี่ใหญ่ (บ้านตลาดเก่า) โดยมีหลวงเทพเสนาเป็นเจ้าเมืองคนแรก ต่อมาปี พุทธศักราช 2418 ได้แยกการปกครองออกจากนครศรีธรรมราช มาถึงปี 2420 ได้รวมแขวงเมืองกระบี่ แขวงปกาไส และแขวงปากลาว ขึ้นเป็นเมืองกระบี่ มีพระอิศราธิไชยเป็นผู้ว่าราชการเมือง ทำเนียบอยู่ที่บ้านหินขวางเมืองกระบี่ เป็นหัวเมืองชั้นจัตวาให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร การจัดตั้งเมืองจึงนับว่าสมบูรณ์ในคราวนี้ และในปี พุทธศักราช 2443 สมัยพระยารัษฏานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตได้พิจารณาเห็นว่า ศาลากลางจังหวัดที่บ้านตลาดเก่านั้น ไม่สะดวกต่อการคมนาคม เพราะสมัยนั้นต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะ จึงย้ายมาที่ตั้งเมืองไปอยู่ตำบลปากน้ำ และเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดจนถึงปัจจุบัน…

 

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน