เลย​ -​แม่ทัพภาคที่ 2 บุกโรงเลี้ยง ร.8 พัน.1 ดูความเป็นอยู่ทหารใหม่ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกันกับทหารใหม่ เพื่อคลายความกังวลและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับน้องคนเล็กของครอบครัวกองทัพบก

เลย​ -​แม่ทัพภาคที่ 2 บุกโรงเลี้ยง ร.8 พัน.1 ดูความเป็นอยู่ทหารใหม่ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกันกับทหารใหม่ เพื่อคลายความกังวลและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับน้องคนเล็กของครอบครัวกองทัพบก

 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น ที่ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ ผลัด 1/2567 หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 โดยมี โดยมีพันโท จิรพงศ์ จะรอนรัมย์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 คณะผู้บังคับบัญชา, ผู้ฝึกทหารใหม่, ทหารใหม่ และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งทหารใหม่ที่มารายงานตัวเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ได้ผ่านกรรมวิธีรับทหารใหม่ อาทิ การทำประวัติ, การตรวจร่างกายและคัดกรองโรค, การประเมินสุขภาพจิต, การแจกจ่ายเครื่องแต่งกายประจำตัว และแนะนำช่องทางการติดต่อกับครอบครัวระหว่างการฝึก อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการฝึก ก่อนเข้าสู่การฝึกทหารใหม่เบื้องต้น ระยะเวลา 6 สัปดาห์ เพื่อปรับสภาพจากพลเรือน สู่ทหาร ทั้งด้านร่างกายและระเบียบวินัยทางทหาร

 

สำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นไปตามความตั้งใจของแม่ทัพภาคที่ 2 ที่ต้องการเดินทางมาพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยฝึกและทหารใหม่อย่างเป็นทางการ เพื่อคลายความกังวล และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับน้องคนเล็กของครอบครัวกองทัพบก รวมทั้งผู้ปกครองทหารใหม่ โดยแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะได้ร่วมทานอาหารเช้าภายในโรงประกอบเลี้ยงกับกำลังพลทหารใหม่ ก่อนจะมอบแนวทางฝึกอย่างปลอดภัย ใส่ใจเหมือนครอบครัว ได้มอบแนวทางให้ดูแลใส่ใจทหารใหม่อย่างใกล้ชิด พัฒนาระบบการฝึกให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ดำเนินการฝึกจากเบาไปหาหนัก พิจารณาสภาพความพร้อมของร่างกายทหารใหม่เป็นรายบุคคล

รวมทั้งดูแลการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียในการฝึกโดยเฉพาะในเรื่องมาตรการป้องกันโรคลมร้อน (Heat Stroke) โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้สมมุติสถานการณ์ว่าหากมีทหารใหม่เกิดโรคลมร้อน (Heat Stroke) ขึ้นเพื่อให้หน่วยฝึกทหารใหม่ นำวิธีการป้องกันโรคลมแดดหรือ(Heat Stroke) ที่ได้รับการฝึกตามมาตรฐานสาธารณสุข มาสาธิตการปฏิบัติ การปฐมพยาบาล ก่อน-หลัง การส่งต่อโรงพยาบาล ให้ดูซึ่งช่วงนี้อากาศร้อนอาจทำให้ทหารใหม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ได้ โดยหน่วยฝึกทหารใหม่สามารถดำเนินการตามมาตรการโรคลมร้อน (Heat Stroke) เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันโรค

โดยได้เน้นย้ำให้หน่วยฝึกทหารใหม่ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ สร้างความมั่นใจในกระบวนการของกองทัพที่จะดูแลน้องทหารใหม่ เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน และเมื่อฝึกจบแล้ว ต้องมีการประเมินผลการฝึก เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินตรวจเยี่ยมการประกอบเลี้ยง ระบบสุขาภิบาล การโรงประกอบเลี้ยง เพื่อรับประทานอาหารเช้าร่วมกับทหารใหม่และกำลังพลในหน่วยฝึกด้วยความใกล้ชิด ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ พร้อมให้กำลังใจ และขอบคุณที่เสียสละทำหน้าที่รับใช้ชาติ พร้อมให้หน่วยฝึกพัฒนาศักยภาพของทหารใหม่ โดยเฉพาะระบบการศึกษา-ทักษะอาชีวะเมื่อเข้าประจำการของทหารใหม่ โดยให้หน่วยให้ความสำคัญ

 

โดยทหารใหม่ที่เข้ามาประจำการในหน่วยจะต้องได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น พร้อมประชาสัมพันธ์แนะนำทหารใหม่ที่สนใจอยากต่อยอดเข้าสู่การเป็นนักเรียนนายสิบ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับทหารใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นทหารอาชีพในอนาคต สนับสนุนให้สามารถต่อยอดการรับราชการทหารเป็นนักเรียนนายสิบ ตลอดจนขอให้หน่วยปลูกฝังอุดมการณ์ความรักความสามัคคี อีกทั้งรับทราบข่าวสารภารกิจทหาร เพื่อพร้อมปกป้องประเทศ และช่วยเหลือประชาชน… ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวขอบคุณทหารใหม่ที่เสียสละทำหน้าที่รับใช้ชาติ อย่างไรก็ตาม การเข้ามาเป็นทหาร ต้องปรับตัวจากที่เคยเป็นพลเรือน ซึ่งกองทัพบกได้ปรับรูปแบบการฝึกตามสถานการณ์อยู่แล้ว โดยเฉพาะการฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไปตามสภาพ และเมื่อเข้ามาแล้ว ทหารใหม่ถือเป็นครอบครัวเดียวกัน

 

เดวิท​ โชคชัย​ รายงาน​ 092-5259777