สุโขทัย-“สมศักดิ์” ประเดิมงานแรก เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน

สุโขทัย-“สมศักดิ์” ประเดิมงานแรก เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี พระสุขวโรทัย ที่ปรึกษาเจ้าคณะสงฆ์ ภาค 5 เจ้าอาวาสวัดสังฆาราม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ สส.สุโขทัย นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง สส.สุโขทัย น.ส.ประภาพร ทองปากน้ำ สส.สุโขทัย นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล สส.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย พญ.ธัญญารักษ์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข อสม. และประชาชนกว่า 2,000 คน เข้าร่วม ที่โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

นายแพทย์โอภาส กล่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ และภาพอนาคตระบบสาธารณสุขไทย ยกระดับระบบบริการสาธารณสุขที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในการรับบริการ ความแออัด และระยะเวลารอคอยการรักษา โดยเฉพาะโรงพยาบาลในเขตเมือง ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และคุณภาพการบริการที่ประชาชนได้รับ จึงจัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ขึ้นที่โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย รวมทั้งหมด 12 คลินิก

โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ จะจัดให้มีคลินิกตรวจรักษาโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ โดยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา อย่างน้อย 7 คลินิก และคลินิกเพิ่มเติมตามบริบทปัญหาของพื้นที่ หรือ การพาแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ไปรักษาตามชุมชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาส ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม สะดวก ได้รับการค้นหา และรักษาโรคในระยะเริ่มต้นได้อย่างทันท่วงที พร้อมช่วยลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า แพทย์เฉพาะทาง 7 คลินิก ประกอบด้วย 1.คัดกรองมะเร็งตับ/มะเร็งท่อน้ำดี 2.คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3.คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง 4.คัดกรองมะเร็งเต้านม 5.ตาในเด็กและผู้สูงอายุ 6.ทันตกรรม และ 7.กระดูกและข้อ ซึ่งที่ผ่านมา โครงการพาหมอไปหาประชาชน ได้ดำเนินการแล้ว 47 ครั้ง 47 จังหวัด โดยมีประชาชนเข้ารับบริการรวมแล้ว 410,103 ราย ซึ่งจะเห็นได้ว่า เป็นโครงการที่สำคัญ สามารถช่วยให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้จำนวนมาก

“ผมขอขอบคุณ ทุกแรงกาย แรงใจ และความมุ่งมั่น ของผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย รวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ร่วมกันผลักดันโครงการ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในครั้งนี้ผมเชื่อมั่นว่า การขับเคลื่อนโครงการนี้ จะช่วยยกระดับการแพทย์และการสาธารณสุข เพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ห่างไกล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” รมว.สาธารณสุข กล่าว

นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา การใช้บริการสาธารณสุขของพี่น้องประชาชน จะเน้นไปที่โรงพยาบาลที่ตัวเองให้ความสนใจ กระทรวงสาธารณสุข จึงพยายามทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ว่าสามารถเลือกใช้บริการสาธารณสุขได้ทั้งหมด เพราะรัฐบาล ก็มีการยกระดับนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ ส่วนโครงการพาหมอไปหาประชาชน ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายงาน ทำให้ประชาชน เข้าถึงบริการสาธารณสุขกว่า 4 แสนคน ใน 47 ครั้ง ซึ่งตนคาดว่า โครงการนี้ จะจัดให้ถึงกว่า 90 ครั้ง เพื่อให้เกิดความเสมอภาคด้านบริการสาธารณสุข

/////////