ปทุมธานี กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันฉัตรมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ระลึกถึงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์

ปทุมธานี กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันฉัตรมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ระลึกถึงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์

 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ วัดลาดสนุ่น ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ระลึกถึงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์

พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ แหล่งน้ำ ตัดต้นไม้ ล้างโบสถ์ พื้น/ลาน เก็ยกวาดขยะ ปล่อยปลา เท EM ลงในลำคลอง แพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมดนตรีในสวน บริเวณวัดลาดสนุน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล (วันที่รำลึถถึงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์) ซึ่งถือเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายต่างตระหนัก และให้ความสำคัญในการช่วยกันดูแสรักษาความสะอาดพัฒนาสถานที่สาธารณะ ให้เกิดความสะอาดอยู่เสมอ

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน