ร้อยเอ็ด…รัฐมนตรีแรงงาน ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด หนุนอาชีพอิสระโซนอีสาน สร้างหลักประกันให้พี่น้องแรงงาน

ร้อยเอ็ด…รัฐมนตรีแรงงาน ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด หนุนอาชีพอิสระโซนอีสาน สร้างหลักประกันให้พี่น้องแรงงาน

 

วานนี้( 2 พฤษภาคม) 2567 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายประกันสังคมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และยโสธร เข้าร่วม ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นรุ่นที่ 2 ของปี 2567 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มภาคีเครือข่าย และการรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 รวมถึงมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่เครือข่ายที่สนับสนุนงานประกันสังคมดีเด่น

ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ผู้ประกันตนสามารถเลือกการคุ้มครองที่เหมาะสมกับตนเองได้ โดยเริ่มต้นจากทางเลือกที่ 1) ชำระเงินสมทบเดือนละ 70 บาท ทางเลือกที่ 2) ชำระเงินสมทบเดือนละ 100 บาท และทางเลือกที่ 3) ชำระเงินสมทบเดือนละ 300 บาท โดยจะได้รับการคุ้มครองสูงสุดถึง 5 กรณี อาทิการเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ขึ้นทะเบียน ทั้งสิ้น 52,621 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร การแปรรูปอาหาร และผู้รับจ้างทั่วไป ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน จนทำให้ร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆ ของภาคอีสาน

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689