อุตรดิตถ์-ชาวตำบลแม่พูลกว่า 3 ร้อยหลังคาเรือน ส่งตัวแทน 2 ร้อย คน เรียกร้อง งบประมาณในการสร้างน้ำประปาขนาดใหญ่

อุตรดิตถ์-ชาวตำบลแม่พูลกว่า 3 ร้อยหลังคาเรือน ส่งตัวแทน 2 ร้อย คน เรียกร้อง งบประมาณในการสร้างน้ำประปาขนาดใหญ่

 

 

วันที่ 1 พ.ค.2567 ประชาชนบ้านผามูบ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ กว่า 200 คน รวมตัวกันที่วัด ศรีอุทุมพร เพื่อเข้าเรียกร้องให้ทาง อบต.ตำบลแม่พูล ให้ชี้แจง กรณีที่ทางนายก อบต.จัดสรร หางบประมาณมาให้หมู่บ้าน เพื่อสร้างประปา ขนาดใหญ่ แต่ทางเจ้าหน้าที่ของ อบต.ไม่ยอมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ชาวบ้านเกรงงบดังกล่าวจะถูกดึงกลับส่วนกลาง ไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ขณะนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำไม่พอใช้กันเกือบทุกหลังคาเรือนอยู่ จากนั้น ได้รวมตัวกัน มายัง อบต.แม่พูล เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้ ผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ ,นายอำเภอลับแล และ นายก อบต.แม่พูล เร่งรัด จนท.ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินโครงการดังกล่าว ก่อนจะถูกปัดตกไป

ทั้งนี้ นายเรียน ปินตาพัวะ นายก อบต.แม่พูล ,นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอลับแล ได้เรียก จนท.อบต.แม่พูล ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง ชี้แจ้ง ต่อ ตัวแทนชาวบ้าน 20 คนที่ ห้องประชุม อบต.แม่พูล แต่การพูดคุยไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ส่งผลให้ชาวบ้านได้รวมตัวและเคลื่อนขบวนไปยังศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวข้อง รับเรื่องปัญหาของประชาชน พร้อมชี้แจ้งว่า โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินงานได้ โดยจะจัดทีมจากท้องถิ่นจังหวัดลงพื้นที่ กำกับการดำเนินโครงการ หากงบประมาณดังกล่าวถูกดึงกลับ จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงผู้ส่วนเกี่ยวข้อง เป็นผลให้ชาวบ้านเข้าใจและพึ่งพอใจ

นายเรียน ปินตาพัวะ นายก อบต.แม่พูล กล่าวว่า อบต.แม่พูลได้เสนอของบประมาณจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ที่ รร.บ้านห้วยใต้ งบ 3.5 ล้านบาท,โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ที่ศูนย์เด็กเล็ก อบต.แม่พูล หมู่ 7 บ้านผามูบ งบ 5.4 ล้านบาท และโครงการสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 งบ 2,304,000 บาท จังหวัดได้มีการประชุมชี้แจ้งหลักการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดให้ อปท.ที่ได้รับงบประมาณดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ 30 เมษายน 67 ซึ่ง ตนและ จนท.เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรับทราบหลักการ ตนยังได้ทำหนังสือ ย้ำไปถึง จนท.เกี่ยวข้องของ อบต.แม่พูล ดำเนินการเรื่องดังกล่าว แต่จนกระทั้งล่วงเลยกำหนด ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ เป็นที่มาทำให้ชาวบ้านอาจไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ได้รวมตัวมาสอบถามและยื่นหนังสือดังกล่าว

“บ้านผามูบ มีประชากรกว่า 300 ครัวเรือน ประสบปัญหาน้ำประปะไม่เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง ดังนั้นโครงการก่อสร้างประปา ด้วยงบประมาณของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำให้แก้ไขปัญหาของชาวบ้านได้ หากไม่มีการดำเนินการตามที่กำหนด งบอาจถูกดึงกลับ ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข จึงอยากให้ จนท.เกี่ยวข้องเห็นใจชาวบ้าน และยึดประโยชน์ของประชาชน การพัฒนาตำบลเป็นสิ่งสำคัญ” นายก อบต.แม่พูลกล่าว

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน