มุกดาหาร​ -​สสจ.มุกดาหาร จัดกิจกรรม 5 ส. เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ

มุกดาหาร​ -​สสจ.มุกดาหาร จัดกิจกรรม 5 ส. เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน(Kick off) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีการบูรณาการร่วมกับงาน 5 ส. เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงทัศนียภาพที่ทำงาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

เดวิท​ โชคชัย​ มุกดาหาร​ รายงาน​ 092-5259777