อุตรดิตถ์-ชาวบ้านกว่าร้อยชีวิต รวมตัวคัดค้านการเปิดตลาดผลไม้หัวดง(เก่า)ในพื้นที่วัด

อุตรดิตถ์-ชาวบ้านกว่าร้อยชีวิต รวมตัวคัดค้านการเปิดตลาดผลไม้หัวดง(เก่า)ในพื้นที่วัด

 

วันที่ 30 เมษายน 2567
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ทางวัดหัวดง ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ได้มีคำสั่งปิดตลาดผลไม้หัวดงที่อยู่ภายในบริเวณวัด เพื่อจะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อทางวัด โดยให้พ่อค้าแม่ค้าได้ขยับขยายออกไปหาที่ขายใหม่ ตั้งแต่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา โดยทางเทศบาลหัวดง ได้มีการดำเนินการสร้างสถานที่จำหน่ายสินค้าไว้รองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ตลาดกลางผลไม้สินค้าโอท๊อปเทศบาลตำบลหัวดง

แต่ในวันนี้ทางคณะสงฆ์ อำเภอลับแล ได้นัดหมายให้มีการประชุมที่วัดท้องลับแล อ.ลับแล เพื่อแจ้งให้พระครูพระครูสุทธิสีลธาดา (สีมา)เจ้าอาวาสวัดหัวดง เจ้าคณะตำบลแม่พูล ทราบว่าได้มีหนังสือจากสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดท่าไม้เหนือ ให้พระครูสุทธิสีลธาดา (สีมา)เจ้าอาวาสวัดหัวดง เจ้าคณะตำบลแม่พูล เปิดตลาดผลไม้วัดหัวดงให้มีการค้าขายต่อไป ซึ่งจากกรณีดังกล่าว คณะศรัทธาวัดหัวดงที่เดินทางมาพร้อมกับเจ้าอาวาสวัดหัวดงเจ้าคณะตำบลแม่พูล กว่า 100 คน

เกิดความไม่พึงพอใจที่จะให้เปิดอีก เพราะทางวัดตัองการที่จะสร้างกำแพงวัดและสถานที่จอดรถเพื่อให้เป็นระบบระเบียบของทางวัด ซึ่งไม่อาจเห็นด้วยกับการเปิดตลาดผลไม้เก่าที่อยู่ภายในวัด ที่จะให้เปิดขึ้นมาอีกครั้ง จึงได้แสดงอาการโห่ร้อง เพราะไม่พึงพอใจกับหนังสือตามที่ทางสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสั่งการมาจนทำให้การแจ้งหนังสือดังกล่าวของคณะสงฆ์ต้องชะลอเพื่อพิจรณานำเสนอต่อสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์พิจรณาใหม่อีกครั้ง

 

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน