ลำปาง-รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรม “ชื้นมื่น รื่นเริง ปี๋ใหม่เมือง”

ลำปาง-รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรม “ชื้นมื่น รื่นเริง ปี๋ใหม่เมือง”

วันนี้ 22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี พร้อมด้วย พันเอกหญิง นภสมร ธรรมลักษมี นำคณะหัวหน้ากอง แผนก ฝ่าย ข้าราชการ ลููกจ้าง ในสังกัดโรงพยาลบาลค่ายฯ ร่วมกันนำพวงมาลัยดอกมะลิ น้ำขมิ้นส้มป่อย น้ำอบ น้ำหอม พร้อมสิ่งของข้าวตอกดอกไม้ ทำพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากอดีตผู้บังคับบัญชาในพื้นที่จังหวัดลำปาง

พร้อมด้วยภริยา เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติตามฮีตฮอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองของชาวไทยล้านนา โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา เป็นประธานในพิธี ณ ลานเอนกประสงค์โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

โดยกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวอดีตผู้บังคับบัญชาในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ได้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพแก่ อดีตผู้บังคับบัญชา ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือ เป็นผู้ที่มีพระคุณสร้างคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยและจังหวัดลำปาง โดยการทำพิธีรดน้ำดำหัวเพื่อต้องการให้เหล่าบรรดาหัวหน้ากอง แผนก ฝ่าย ข้าราชการ ลููกจ้าง ในสังกัดโรงพยาลบาลค่ายฯ ได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูและขอขมาลาโทษ ต่อสิ่งที่ได้เคยล่วงล้ำก้ำเกินทั้งที่ตั้งใจและมิได้ตั้งใจ

พร้อมทั้งเพื่อจะได้ร่วมกันขอรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแรงเสริมสร้างพลังใจในการทำงานได้มีจิตมุ่งมั่น มีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสำเร็จเป็นคุณประโยชน์กับบ้านเมือง ตลอดจนการจัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวยังเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณให้ได้คงอยู่สืบทอดต่อไปสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน