ชลบุรี-ชาวพัทยา นาเกลือ ร่วมสืบสานประเพณีกองข้าว อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดมาช้า

ชลบุรี-ชาวพัทยา นาเกลือ ร่วมสืบสานประเพณีกองข้าว อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดมาช้า

 

วันที่ 20 เมษายน 2567 ที่สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงานพิธีบวงสรวงประเพณีกองข้าว เมืองพัทยา ประจำปี 2567 โดยมี นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ประชาชนชาวพัทยาและนาเกลือ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


สําหรับประเพณีกองข้าวนาเกลือ หรือประเพณีกองข่าวเมืองพัทยา (งานกองข่าวพัทยา, งานกองข้าวพัทยา นาเกลือ) ที่มีชื่อเสียงของเรื่องงานประเพณีกองข้าว อีกที่หนึ่งของจังหวัดชลบุรี งานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา จะมีการจัดเป็นประจําทุกปี เพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยของเมืองพัทยา ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักประเพณีอันดีงาม และ เป็นการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป


งานประเพณีกองข้าวนาเกลือ มักนิยมจัดขึ้นทุกปี (ต่อจากงานวันไหลพัทยา) ซึ่งเป็นช่วงเดือนของเทศกาลสงกรานต์ และจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทุกพื้นที่เดิน ทางมาท่องเที่ยวและเล่นน้ำสงกรานต์ ที่เมืองพัทยาเป็นจำนวนมาก รวมถึงการร่วมสืบสานวัฒนธรรมในงาน ประเพณีกองข้าว ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่เป็นจังหวัดเดียวที นิยมจัดงานประเพณีกองข้าวอันเลื่องชื่อ อีกทั้งยังเป็นการ สนับสนุนส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์และประเพณีของท้องถิ่น

อนึ่ง ในอดีตเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ชาวพัทยานาเกลือจะนัดหมายกันนำอาหารคาวหวานมากองรวมกัน และเชิญภูตผีทั้งหลายมากินปีละครั้ง โดยเชื่อว่าภูตผีจะไม่มาทำอันตรายชีวิตครอบครัว หรือทรัพย์สินของตนเอง และที่สำคัญ เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ให้เด็กเยาวชนและประชาชน ได้เกิดจิตสานึกในความเป็นคนไทยที่มีเอกลักษณ์และขนบธรรมเนียมประเพณีการแต่งกายที่ดี ให้ดำรงสืบทอดต่อไป เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอีกด้วย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645