ลพบุรี -ปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและปล่อยแถวข้าราชการตำรวจในการรักษาความปลอดภัย ด้านการจราจรให้กับประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

ลพบุรี -ปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและปล่อยแถวข้าราชการตำรวจในการรักษาความปลอดภัย ด้านการจราจรให้กับประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

 

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่ โดมด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปล่อยแถวข้าราชการตำรวจในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยมี พ.ต.อ. วรพันธุ์ พิสุทธานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นายวิรพัฒน์ อ่อนสุระทุม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิ ภาคีเครือข่าย นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 300 คน เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯและปล่อยแถวปฏิบัติภารกิจในเทศกาลสงกรานต์ปี 2567

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 12 – 16 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเดินทางอาจทำให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการก่อความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้นได้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลพบุรีได้ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดลพบุรี ขึ้นภายใต้หัวข้อ ในการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดลพบุรี และพิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” จังหวัดลพบุรี การปล่อยแถวข้าราชการตำรวจในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดลพบุรี โดยมีการจัดตั้งด่านหลัก จำนวน 21 จุด จุดบริการจำนวน 99 จุดด่านชุมชน จำนวน 353 ด่าน พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ 36 แห่ง และพื้นที่จัดกิจกรรมทางศาสนา (สรงน้ำพระ) จำนวน 259 แห่ง

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดูแลผู้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเข้มงวดกับมาตรการทางกฎหมาย ตั้งแต่ ด่านครอบครัว เน้นย้ำในการควบคุมให้หัวหน้าครอบครัว มีการตักเตือน ป้องปราม ห้ามไม่ให้สมาชิกในครอบครัว ที่ดื่มสุรา ขับขี่ยานพาหนะออกสู่ถนนสายหลักและสายรองพร้อมทั้งกำชับให้ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ฯลฯ จัดตั้งด่านชุมชน ส่วนมาตรการเชิงรุกการเคาะประตูบ้าน และด่านบังคับใช้กฎหมาย ให้ตำรวจภูธรจังหวัดและสถานีตำรวจทุกแห่ง บูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ออกไปตรวจตราการจำหน่ายสุราในบริเวณงานสังสรรค์รื่นเริงต่าง ๆ รวมถึงการจำหน่ายสุราข้างทาง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ภายหลังจากการเปิดศูนย์ฯ ได้มีพิธีการเปิดโครงการอาชีวะ ช่วยประชาชน (fix it center) ในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ซึ่งจะเปิดบริการประชาชนตรวจเช็ครถยนต์ รถจักรยานยนต์ก่อนออกเดินทาง ระหว่างวันที่ 11-17เมษายน 2567 เวลา 08.30-16.30น.
นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมจุดตรวจและติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงเยี่ยมสำนักงานทะเบียนอำเภอที่ปฎิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรีและอำเภอท่าวุ้ง อีกด้วย

 

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน