ขอนแก่น-สงกรานต์ “ร.ร.สนามบิน”ครบรอบ 104 ปี

โรงเรียนสนามบิน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2463 ชื่อโรงเรียนสตรีเมืองพระลับ โดยราษฎร์จัดตั้งขึ้นมี นายเกย พุทธารันต์ เป็นครูใหญ่คนแรก วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 โอนไปสังกัดเทศบาลเมืองขอนแก่น เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทศบาล 1 (สนามบิน) เปิดสอนชั้น ป.1- ป.4 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 โอนกลับเป็นโรงเรียนประชาบาล สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ จะมีอายุครบรอบ 104 ปี

 


เมื่อเวลา 09.00 น ที่บริเวณโรงเรียนสนามบินเขตเทศบาลนครขอนแก่น ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสนามบิน เป็นประธานในพิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระสักการะขอพรองค์ปู่หมื่นและรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ ประจำปี 2567 โดยมี นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น , นายฤทธิรงค์ โคตรแก้ว,นายมนตรี สาระบูรณ์, นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ,ตลอดจน ผู้บริหารโรงเรียน อาทิ น.ส.อินทุอร โค้ววังชัย, นายอรรคพร จอมคำสิงห์,นายศุภชัย สวนดี, นายอานนท์ บัวพรหมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ,คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และชมรมครูเกษียณอายุราชการ ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียง

 


ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสนามบิน กล่าวว่า ในโอกาส คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสนามบิน ที่ได้มาร่วมงานประเพณีสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยในวันที่ 13 เมษายนที่จะมาถึง ในปีนี้โรงเรียนสนามบิน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2463 ชื่อ โรงเรียนสตรีเมืองพระลับ โดยราษฎร์จัดตั้งขึ้นมี นายเกย พุทธารันต์ เป็นครูใหญ่คนแรก วันที่ 19 พฤษภาคมพ.ศ. 2480 โอนไปสังกัดเทศบาลเมืองขอนแก่น เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทศบาล 1 (สนามบิน) เปิดสอนชั้น ป.1- ป.4 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 โอนกลับเป็นโรงเรียนประชาบาล สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ จะมีอายุครบรอบ 104 ปี

ดร.วรโชติ กล่าวอีกว่าในวันนี้คณะครูและคณะผู้บริหารโรงเรียนสนามบิน ได้มาร่วมกันบูชา บวงสรวงขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโรงเรียนสนามบิน ที่พวกเราชาวสนามบินให้ความเคารพนับถือ สิ่งที่เราได้ทำในวันนี้ถือว่า เป็นบุญอันยิ่งใหญ่อย่างยิ่ง และหวังว่า ท่านจะช่วยคุ้มครองเด็กๆนักเรียนทุกคนให้มีสติปัญญา ในวันนี้ที่เราได้มาร่วมกันบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี ได้มาร่วม ประเพณีสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยของพวกเรา ร่วมอวยพรให้กับคณะผู้บริหาร คณะครูตลอดจนบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสนามบินทุกท่าน ของอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่แห่งนี้ ที่ปลูกปักรักษาคุ้มครองผู้บริหารโรงเรียนสนามบินทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมมุ่งหวังปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ.