ปทุมธานี-นายอำเภอลาดบัวหลวงเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ปทุมธานี-นายอำเภอลาดบัวหลวงเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์


เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอลาดบัวหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 และปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชนแยกวัดไผ่โรงวัว ถนนหมายเลข 340 อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีปลัดอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอลาดบัวหลวง

หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ ประจำตำบล และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ องค์กรเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้นายอำเภอลาดบัวหลวง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ มอบน้ำดื่มให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านจุดบริการไปมาด้วยการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอลาดบัวหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน