นราธิวาส-ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เยียวยา เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ

นราธิวาส-ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เยียวยา เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ

 

นายรอมดอน หะยีอาแว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เยียวยา เดินทางไปยัง โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหารพราน ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 22.40 น. เกิดเหตุคนร้ายซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่ 4613 ขณะปฏิบัติหน้าที่ เหตุเกิดบริเวณถนนหน้ากูโบร์บ้านลูกาฮีเล หมู่ที่ 6 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โดยนายรอมดอน หะยีอาแว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้พูดคุย ให้กำลังใจ พร้อมมอบกระเช้าในนามเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 5 นาย ดังนี้

1) ร้อยเอก ชัยยุทธ สุกบู อายุ 49 ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
2) สิบเอก สุรเดช สังขวงศ์ อายุ 31 ปี ได้รับบาดเจ็บบริเวณศรีษะ
3) อาสาสมัครทหารพราน สามะแอ ดือมาสิ อายุ 42 ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
4) อาสาสมัครทหารพราน สมาน ลีอาแด อายุ 34 ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
5) อาสาสมัครทหารพราน อาดนัย สุหลง อายุ อายุ 42 ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

จากนั้นผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่เยียวยา เดินทางไปยัง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่ทหารพราน ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกัน โดย ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้พูดคุย ให้กำลังใจ พร้อมมอบกระเช้าในนามเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 4 นาย ดังนี้

1) จ่าสิบเอก ศักดิ์รพี เพชรเรือนทอง อายุ 41 ปี ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาซ้าย
2) อาสาสมัครทหารพราน อนันต์ บือราเฮง อายุ 40 ปี ได้รับบาดเจ็บบริเวณขา และแขน
3) อาสาสมัครทหารพราน มะกอเส อูมา อายุ 34 ปี ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาซ้าย
4) อาสาสมัครทหารพราน เปาซี เจ๊ะเต๊ะ อายุ 41 ปี ได้รับบาดเจ็บบริเวณซี่โครงซ้าย

พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้เข้าเยี่ยม สิบโท อดิศัย สุขศิริวัฒน์ อายุ 28 ปี ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 16.35 น. คนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้องร้อยทหารพรานที่ 4402 ขณะออกปฏิบัติหน้าที่ด้วยการเดินเท้า ได้เหยียบกับระเบิด เหตุเกิดในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านบือราแง ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิด มีแผลฉีกขาดบริเวณเท้าข้างขวา ในการนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้พูดคุย ให้กำลังใจ พร้อมมอบกระเช้าในนามเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส