(สุรินทร์) นักรบสีน้ำเงิน นพค.54 รุดช่วยผู้ประสบภัยแล้ง หมู่บ้านชายแดนอำเภอบัวเชด

(สุรินทร์) นักรบสีน้ำเงิน นพค.54 รุดช่วยผู้ประสบภัยแล้ง หมู่บ้านชายแดนอำเภอบัวเชด

จังหวัดสุรินทร์ ที่ บ้านโอทะลัน ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เกิดภัยแล้งอย่างวิกฤต หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก เกียรติศักดิ์ พรมตวง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 4 นาย พร้อมด้วย รถยนต์บริการบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลจรัส และผู้นำชุมชนในพื้นที่

ได้ดำเนินการให้การสนับสนุน และช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยได้จัด รถยนต์บริการบรรทุกน้ำ ขนาด 6000 ลิตร พร้อมทั้งได้นำน้ำสะอาด สำหรับอุปโภค บริโภค ออกแจกจ่ายตามบ้านพักอาศัยของประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ภายในครอบเรือน จำนวนวันละ 10 เที่ยว จำนวน 3 วัน รวม 180,000 ลิตร และได้นำน้ำดื่ม หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 120 ขวด มอบให้กับ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจรัส ที่ร่วมปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบ ครัวเรือน จำนวน 153 ครัวเรือน ประชากร จำนวน 507 คน โดยได้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 6-8 เมษายน 2567 สร้างความประทับใจให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนที่ประสบภัยแล้งบ้านโอทะลันเป็นอย่างมาก ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) เข้ามาช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

 

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า รายงาน
#กองบัญชาการกองทัพไทย
#นพค.54