ฉะเชิงเทรา-นายกอบจ.แปดริ้วยกมือกราบโรงงานอุตสาหกรรม เสียภาษีให้ท้องถิ่น

นายกอบจ.ฉะเชิงเทราลงพื้นที่ตำบลคลองเปร็ง ยกมือขึ้นกราบโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราให้เสียภาษีให้ท้องถิ่นเนื่องจากเกิดปัญหาแล้วอบจ. ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการซ่อมแซมทั้งถนน สะพานและการกำจัดมูลฝอย หลังชาวบ้านส่งภาพให้เพจที่นี่แปดริ้วเผยแพร่ภาพคอสะพานทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ ประชาชนคนธรรมดาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเกรงว่าจะเกิดอันตรายในการสัญจรไปมา แต่โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์กับเมินไม่ยอมเสียภาษีให้ท้องถิ่น

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ต.คลองเปร็ง หลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านถึงความเดือดร้อนคอสะพานเกิดทรุดตัวลงเกรงว่าจะเกิดอันตราย จึงได้สั่งการให้ นายเลอสรรค์ ปรางเพ็ชร ผอ.การกองช่างอบจ.ฉะเชิงเทรา และนางเขมิกา เอี่ยมอักษร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษากองช่างอบจ. ฉะเชิงเทรา ร่วมลงพื้นที่สำรวจปัญหาคอสะพานทรุดตัวที่บริเวณพื้นที่ตำบลคลองเปร็ง อำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายมนฑล นฤภัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเป็รง พร้อมชาวบ้านนำดูบริเวณคอสะพานข้ามคลองวัดเปร็งราษฎร์ บำรุง ผู้สื่อข่าวพบสภาพคอสะพานเกิดการทรุดตัวลงและบริเวณคานด้านในเกิดการแตกร้าว เหล็กขึ้นสนิม เพราะสะพานได้ก่อสร้างมานานแล้ว กรอปกับสะพานดังกล่าวมีรถบรรทุกวิ่งผ่านกันเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นเส้นทางลัดไปสู่เขตอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดสมุทรปราการ และออกไปถนนบางนา-ตราดได้

ด้านนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้นายเลอสรรค์ ปรางเพ็ชร ผู้อำนวยการกองช่างอบจ. ฉะเชิงเทรา ดำเนินการสำรวจการทรุดตัวของคอสะพาน และเสนอแผนแก้ไขในเบื้องต้นเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาก่อน โดยจะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 45 วัน และต้องขออภัยผู้สัญจรไปมาอาจจะเกิดความไม่สะดวกในการใช้รถใช้ถนนเพราะต้องปิดเส้นทางจราจรหนึ่งเลน
นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า อบจ.ฉะเชิงเทราได้ดำเนินการของบประมาณไปแล้วโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้ส่งข้อมูลรายละเอียดโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566

 


โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ฉช.3014
บ้านหนามแดง-บ้านคลองประเวศบุรีรมย์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา แต่ขณะนี้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินสะพานทรุดตัวขึ้นงบประมาณที่ขอไปก็ยังไม่ได้รับอนุมัติกลับลงมาจึงต้องตัดงบประมาณของถนนเส้นอื่นที่อบจ.จะก่อสร้างให้ประชาชนในตำบลอื่นๆ เอามาใช้ในการซ่อมแซมก่อน พร้อมวอนถึงโรงงาน อุตสาหกรรม ต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมแล้วประมาณ 2 พัน กว่าแห่งให้ช่วยกรุณาเสียภาษีให้กับท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทราเพราะ โรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลประโยชน์จากจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางที่ใช้งบประมาณของจังหวัดฉะเชิงเทราในการก่อสร้าง อีกทั้งปัญหามลพิษ ขยะมูลฝอยต่างๆที่ทางจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับจากโรงงาน จึงขอวอนอีกครั้งหนึ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วยหาแนวทางให้โรงงาน อุตสาหกรรม เหล่านั้นให้เสียภาษีให้ท้องถิ่นเพื่อนำภาษีที่เก็บได้นั้นมาปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งหมดที่ทำไปก็เพราะเพื่อประชาชนและโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง.

 

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา