แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์ เมืองพิษณุโลก เฟสงานที่ 2” ครั้งที่ 9

แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์ เมืองพิษณุโลก เฟสงานที่ 2” ครั้งที่ 9

 

วันที่ 3 เมษายน 2567 พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การจัดกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์ เมืองพิษณุโลก เฟสงานที่ 2” ครั้งที่ 9 ณ บริเวณถนนบรมไตร ซอย 18 ถึง ถนนบรมไตร ซอย 8 ระยะทาง 10.70 กิโลเมตร จำนวนเสา 54 ต้น
สำหรับกิจกรรม “รวมพลัง จิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลก” เป็นงานซึ่งริเริ่มโดยแม่ทัพภาคที่ 3 ในครั้งนี้เป็นปีที่ 2 จำนวน 10 ครั้ง และที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาแล้วจำนวน 8 ครั้ง ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรื้อถอน สายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน (สายตาย) และจัดเก็บสาย สื่อสารที่ใช้งานให้ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามมาตรฐาน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สร้างภูมิทัศน์ ที่สวยงามแก่บ้านเมือง สร้างความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สิน ของพี่น้องประชาชน ทั้งสองข้างทาง ให้เกิดความปลอดภัย แก่ผู้ที่สัญจรไปมาในเส้นทาง ดังกล่าว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงาน กสทช.เขต 33 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติและบริษัท ผู้ประกอบกิจการสายสื่อสารทุกบริษัทในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย AWN , 3BB , True , Dtac , UIH ,Interlink , Symphony MSS Cable TV เทศบาลนครพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และบริษัท ห้าง ร้าน ประชาชนจิตอาสา หลายหน่วยงาน ที่ร่วมช่วยกันสนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ์ กำลังคน อาหาร น้ำดื่ม ในการดำเนินการจัดกิจกรรม ให้สำเร็จตามแผนงานที่วางไว้