นครนายก – โครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวตำบลบ้านใหญ่ ประจำปี 2566

นครนายก – โครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวตำบลบ้านใหญ่ ประจำปี 2566

ที่แปลงนาสาธิตบริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวตำบลบ้านใหญ่ ประจำปี 2566 โดยมีนายอัครพงค์ ใจยงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ โดยมีหน่วยงานราชการ คณะเจ้าหน้าที่-พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดงานฯ

พร้อมชมกิจกรรมการแสดงของนักเรียนวัดท่าขอย(ศาสนกิจโกศล) ชมการแสดงนักเรียนโรงเรียนวัดวังตูม ชมการแสดงนักเรียนโรงเรียนวัดวังไทร และชมการแสดงของชาวบ้านชุมชนบ้านใหญ่ พร้อมเชิญประธานมอบใบประกาศนียบัตรเกษตรกรดีเด่น และชิญประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว การหาบข้าว ฟาดข้าว พร้อมชมนิทรรศการและการสาธิตผลิตภัณฑ์จากข้าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ ได้จัดกิจกรรมโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีการทำนาแบบเก่าให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริม สืบสานให้ลูกหลาน ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ถึงประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวอันเป็นเอกลักษณ์ไทยยังคงอยู่คู่กับเกษตรชาวตำบลบ้านใหญ่สืบต่อไป

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก