กาฬสินธุ์สนองพระราชปณิธาน ร.6 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71

กาฬสินธุ์สนองพระราชปณิธาน ร.6 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด 55 แห่ง สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จัดงานหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านอาชีพ พร้อมจัดโชว์ชุดการแสดงสืบสานนาฏยไทย ก้าวไกลสู่สากล


ที่หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ มอบหมายนายสำเริง ม่วงสังข์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ โดยมีนางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ดร.จารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และผู้อำนวยการศึกษาสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ กล่าวว่าศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัด เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2455 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สานต่อพระราชปณิธาน จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 71 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเวที ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านอาชีพ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในงานศิลปะหัตถกรรมทั้งหมด 251 กิจกรรม โดยมีผู้อำนวยการศึกษาสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 55 แห่ง จำนวน 1,2000 คนร่วมงาน


นางธัญญลักษณ์กล่าวอีกว่า ในพิธีเปิดงานหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ครั้งนี้ ยังได้มีการโชว์ชุดการแสดง สืบสานนาฏยไทย ก้าวไกลสู่สากล โดยคณะครู นักเรียน การมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่ให้ความอนุเคราะห์จัดการแข่งขัน 6 โรงเรียน คือโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ โรงเรียนกมลาไสย โรงเรียนร่องคำ และโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โดยงานหัตถกรรมนักเรียนดังกล่าวดำเนินการจัด 3 วัน จัดระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2566