สุโขทัย-การนิคมอุตสาหกรรมฯอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานและเงินบำรุงวัดถวายวัดตระพังละมุด สุโขทัย

สุโขทัย-การนิคมอุตสาหกรรมฯอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานและเงินบำรุงวัดถวายวัดตระพังละมุด สุโขทัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี 2566 ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำไปถวาย ณ วัดตระพังละมุด ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 5 พฤศจิกายน 2566 มีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย เขต 1

นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2566 โดยมี รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และเงินถวายบำรุงวัด 3,714,136.90 บาท

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862