Breaking News

นราธิวาส-ผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยกำลังพล จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที 41 ครบรอบปีที่ 60 ประจำปี 2566

นราธิวาส-ผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยกำลังพล จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที 41 ครบรอบปีที่ 60 ประจำปี 2566

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พันเอก ชิตพล แก้วพรหม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยกำลังพล หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 41 จัดพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 ครบรอบปีที่ 60 ประจำปี 2566 โดยมีพิธีทางทั้ง 2 ศาสนา ดังนี้ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปปั้นจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีละหมาดฮายัตของพีน้องผู้นำศาสนาอิสลาม

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกและอุทิศบุญกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ข้าราชการทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง พร้อมทั้งพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 นาย ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส ทีมข่าว ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา