Breaking News

ปทุมธานี รองผู้ว่าฯปทุมธานี มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม อสทก. จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี รองผู้ว่าฯปทุมธานี มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม อสทก. จังหวัดปทุมธานี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมพร้อมมอบประกาศนียบัตร และเสื้อปฏิบัติการโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศาลาเพียงดิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธี

โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี เพื่ออบรมเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ตัวแทนผู้ประกอบการ และบุคลากรจากสถาบันการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา ตามมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนด โดยในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๖๐ คน

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน