เชียงใหม่-ศอ.ปกป.ภาค 3 ประสาน ทอ. ส่งเครื่อง BT-67 โปรยน้ำดับไฟ บรรเทาฝุ่น เชียงราย

เชียงใหม่-ศอ.ปกป.ภาค 3 ประสาน ทอ. ส่งเครื่อง BT-67 โปรยน้ำดับไฟ บรรเทาฝุ่น เชียงราย

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ภาค 3 (ศอ.ปกป.ภาค 3) อำนวยการให้ เครื่องบินลำเลียง BT-67 ของกองทัพอากาศ ขึ้นบินจาก กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ เพื่อบินโปรยละอองน้ำเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ ในพื้นที่ป่าภูเขา ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งเกิดไฟป่าขึ้นหลายจุดในบริเวณป่าดอยแม่ยาวติดต่อกันหลายวัน

โดยเครื่องบินลำเลียง BT-67 ของกองทัพอากาศ จะบรรทุกน้ำที่ผสมกับสาร Phos-Chek ขนาด 3,000 – 5,000 ลิตร จะมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถใช้ดับไฟหรือทำแนวกันไฟได้ ด้วยการทำให้ออกซิเจนไม่สามารถเข้าทำปฏิกิริยาในการเผาไหม้ได้ มีผลทำให้หยุดยั้งไฟที่ลุกลาม ซึ่งจะทำการโปรยลงมาเป็นละอองมาจากความสูงเหนือพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งจะทำให้ละอองน้ำเกิดการกระจายตัว ครอบคลุมบริเวณกว้าง และจับตัวกับฝุ่นละออง เพื่อบรรเทาความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น


นภาพร/เชียงใหม่