สุโขทัย-ผบช.ภ.6 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย (หลังใหม่)

สุโขทัย-ผบช.ภ.6 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย (หลังใหม่)

วันนี้ (24 มีนาคม 2566) เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย (หลังใหม่) เลขที่ 257 ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยมี นายดำรง มโนรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายสิทธิเดช สิงห์บุระอุดม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ ผบก.ภ.จว.สุโขทัย ดร.มนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุโขทัย คณะแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี

โดย พ.ต.อ.ไพบูลย์ กาศอุดม ผกก.สภ.เมืองสุโขทัย กล่าวรายงานว่า ตามที่อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย (หลังเดิม) มีอายุการใช้งานมากว่า 40 ปี อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม มีความคับแคบไม่สอดคล้องกับโครงสร้างของหน่วยงานระดับสถานีตำรวจขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการรองรับและยกระดับการให้บริการประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 36,198,369 บาท ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย (หลังใหม่) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 4,800 ตารางเมตร ทดแทนอาคารหลังเดิม ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา และได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้

พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 ประธานในพิธี กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย (หลังใหม่) ในวันนี้ ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการรักษาความสงบ เรียบร้อยของสังคมในภาพรวม ประกอบกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน การก่ออาชญากรรมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึงให้ยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย เป็นสถานีตำรวจที่มีขนาดใหญ่ และอยู่ในแผนการยกระดับการบริการประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงอนุมัติงบประมาณในการจัดสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัยขึ้นใหม่ ให้มีความสง่างามมั่นคงเพื่อเป็นแบบอย่างในการให้บริการและอำนวยความสะดวก ควบคู่ความยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาแก่ประชาชน และเป็นโรงพักเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย