Breaking News

นราธิวาส-ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบข้าวกล่อง จำนวน 2,500 กล่อง แก่ผู้ประสบภัย ในพื้นที่ ต.มูโน๊ะ อ.สุไหงโก-ลก

นราธิวาส-ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบข้าวกล่อง จำนวน 2,500 กล่อง แก่ผู้ประสบภัย ในพื้นที่ ต.มูโน๊ะ อ.สุไหงโก-ลก

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายอำเภอสุไหงโก-ลก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ต.มูโน๊ะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย และมอบข้าวกล่อง จำนวน 2,500 กล่อง แก่ผู้ประสบภัยในชุมชนๆ ที่ยังคงพักอาศัยอยู่ที่บ้าน แต่ไม่สามารถทำอาหารเองได้

จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทำให้ขณะนี้พื้นที่จังหวัดนราธิวาสประสบปัญหาอุทกภัยทั้ง 13 อำเภอ ผู้ได้รับผลกระทบ 51,035 ครัวเรือน 213,805 คน

โดยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ต.มูโน๊ะ อ.สุไหงโก-ลก ล่าสุด ปริมาณฝนในพื้นที่เริ่มลดลง ปริมาณน้ำท่วมขังยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจากน้ำเหนือจากพื้นที่ อ.แว้ง ที่ไหลลงมาในพื้นที่ อ.ตากใบ และ อ.สุไหงโก-ลก ในขณะที่ระดับน้ำในลุ่มน้ำโก-ลก บริเวณสะพานลันตู และบ้านมูโน๊ะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ยังคงมีการแจ้งเตือนอยู่ในระดับน้ำล้นตลิ่ง

ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาส ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ติดตามข้อมูลข่าวสารสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด และติดตามข้อมูลที่เว็ปไซด์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th รวมทั้งสามารถโทรแจ้งสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ทางสายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส