Breaking News

ลำปาง-จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ สานฝันลูกผู้ชาย สู่กองทัพบกไทย

ลำปาง-จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ สานฝันลูกผู้ชาย สู่กองทัพบกไทย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 พันเอก ชรินทร์ สุวรรณะ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 32 (4) โดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 นำโดย ร้อยเอก มานพ ทาหลี หัวหน้าชุดฯ ลงพื้นที่แนะแนว และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ( นตท. )

ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2566 และการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2566 จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ สานฝันลูกผู้ชาย สู่ทหารกองทัพบกไทย ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจ รวมถึงสร้างแรงจูงใจอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้นักเรียนซึ่งเรียนดี และมีคุณสมบัติครบถ้วน สนใจสมัครสอบคัดเลือกอย่างแพร่หลายต่อไป

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน